"Tím nejkrásnějším dárkem není co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení. Nad takový dar není"

Vítejte na stránkách Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou

Vloženo 20. 07. 2021

 

Dětský domov Kamenice nad Lipou od 1.5.2014 změnil název organizace na:

"Trojlístek - cenrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace"

Název Trojlístek - centrum pro děti a rodinu byl vybrán záměrně, a to na základě transformace systému péče o ohrožené děti a v návaznoznosti na novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí.

Trojlístek - centrum pro děti a rodinu zajišťuje tři hlavní činnosti, služby:

  1. Jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZPDVOP) poskytuje akutní a nedkladnou péči ohroženým dětem. Tato služba je poskytována nepřetržitě po dobu 24 hodin denně. Do ZPDVOP jsou přijímány děti  různého věku, prioritou jsou sourozenecké skupiny dětí, aby nemuselo dojít k jejich rozdělení.
  2. Jako dětský domov (DD) poskytuje Trojlístek - centrum pro děti a rodinu komplexní péči dětem od narození zpravidla do věku 3 let, jejichž duševní a tělesný vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních a sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí.
    Stejnou péči může organizace poskytovat i dětem starším. Jedná se o pobyt dětí v režimu ústavní péče.
  3. Podpora náhradní rodinné péče (NRP): V rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí získala organizace pověření k:
    • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče,
    • poskytování výchovné a poradenské činnosti osobě pečující při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče.


Činnost ZDVOP je podporována z dotačního programu Jihočeského kraje. 

Činnost dětského domova je spolufinancována finančním příspěvkem Jihočeského kraje.

Jihočeský kraj


Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byl pro účely zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů jmenován dne 24. 05. 2018:Zveřejnění pověřence pro ochranu osobních údajů

MUDr. Ivana Ryglová, ředitelka Dětského centra Jihlava p.o., Jiráskova 2176/67, 586 04 Jihlava , e-mail: info@detske-centrum-ji.cz.

 

Copyright © 2013 ARPA-NET